субота, 29. септембар 2012.

Коришћење интернета- електронска пошта


-Шта је то електронска пошта?
То је пошта која се може слати уз помоћ рачунара и Интернета.

-Шта је потребно имати да би могли слати и примати електронску пошту?
Потребно је имати програм кој и омогућава слање, примање, снимање и сортирање порука као нпр. Outlook Express, потребно је од провајдера добити електронску адресу која има следећи изглед:
Корисник@адреса сервера.држава
при чему је nina-корисничко име, а sbb.rs-адреса сервера на који стиже пошта

-Како функционише слање и примање порука?
Када напишемо поруку, порука са нашег рачунара иде до сервера нашег провајдера, онда на основу адресе примаоца иде адресираног сервера, када се пошта пренесе на адресу примаоца, порука се брише са рачунара нашег сервера, а на рачунару сервера примаоца се чува док  прималац не преузме своју пошту.

-Како се зове програм за примање, слање, чување електронских порука?
Тај програм се зове Outlook Express.

-Како се активира програм Outlook Express?
Активира се као и сваки други програм или преко иконице ако постоји на радној површини или преко стартног менија.

-Како изгледа прозор Outlook Express?
Као и сваки други програм има линију наслова, линију менија, линију алата, радна површина и статусна линија. Радна површина је подељена тако да има три дела. У левом делу прозора се списак директоријума ОЕ.


Inbox-сандуче за примљене поруке
Outbox-сандуче за поруке које тек треба послати
Sent Items-сандуче са посланим порукама
Deleted Items-сандуче са избрисаним порукама
Drafts-поруке које се не шаљу одмах већ их треба допунити

-Како се врши слање и примање порука порука?
Кликом на икону Send/Receive ОЕ ће успоставити везу са сервером провајдера и преузети нове поруке, сместити их у Inbox, а послати поруке које се налазе у сандучету Outbox. Нове непрочитане поруке у Inbox су болдиране и ако се поред имена поруке налази спајалица, значи да порука има додатак. Порука у Inbox има податак од кога је порука послата, шта је садржај поруке и кад је примљена.-Како се креира нова порука?
Кликом на на иконицу Create Mail отвара се прозор за писање нове поруке.To-у то поље се уноси адреса примаоца
Cc-у то поље се уносе адресе свих којима шаљемо поруке
Subject-у то поље се уноси тема поруке
У доњи део прозора се уноси порука. Када смо поруку написали кликнемо на Send и порука се смешта у Outbox. Кликом на икону Send/Receive ОЕ ће успоставити везу са сервером провајдера и
послати поруке које се налазе у сандучету Outbox.

Кликом на Insert у линији менија можемо додати слику или неки други документ са рачунара у нашу поруку.

-Kако се креира сопствени Аccounts?
Из менија Tools се изабере опција Аccounts,

    а потом се отварају нови прозори
кликнемо на поље Аdd...и следимо упутства...

-Који је други начин доласка до e-mail адресе?
Други начин је да на веб сајту неког од великих провајдера (yahooGmailMSN Hotmail, …) попуните приступни образац и бесплатно креирате своју e-mail адресу. Када желимо да приступимо свом електронском сандучету онда то чинимо преко Интернет сервиса који се зове веб-мејл и потребно је да укуцамо свој username и password.

   
Пошто смо се улоговали на веб-мејл отвара се нови прозор, у којем имамо следеће опције:
-креирање нове поруке - Compose
-преглед примљених порука- Inbox
-преглед послатих порука-Sent
-преглед започетих порука- Drafts
-преглед порука које су обрисан из сандучета- Trash


Када желимо да креирамо нову поруку, кликнемо на опцију Compose и отвара нам се нови прозорУ поље  To–пишемо адресу коме шаљемо
У поље  Subject–пишемо тему или оно о чему пишемо
Поруку пишемо у белом простору, а ако желимо да прикачимо неки фајл, користимо опцију Attach Files.


Кад је порука готова кликнемо на опцију Send.
Када отворимо поруку коју смо добили, отвара са нови прозор који има и следеће опције


Reply-одговори
Forward- проследи
Delete-обриши
Trasch-смеће
Spam-нежељене поруке

Рециклажом до веселих скулптураИдеју наше директорке преточили смо у дела. Сакупљали смо стари папир и старе гуме и направили веселе скулптуре Мару, Срећка, Милку, Рокија и Ђуру. Спојили смо угодно са корисним и применили стечена знања.
Најпре смо идеје пренели на папир. Потом смо скупили материјал.Кренуо је рад на Ђури.

А онда смо правили Мару.

Дошао је ред и на Милку.

И на Рокија.....

И на крају направисмо Срећка.Појам и задаци машина и механизама


-Када су људи почели користити машине?
У својој историје људи су почели користити основне машине врло рано, што им је омогућило да обаве рад за који је требалa снага већа од снаге људских мишића. Даљи развој машинае био је условљен потребом за још већом снагом, или потребом да се одређена снага примењује дуже времена. Да би се то омогућило, употребљени су тада доступни и познати извори енергије. То је била енергиј а природних сила, тј. енергија ветра и воде. Примена ветрењача за натапање и друге намене и водених млинова на рекама, додатно је поспешила развој и олакшала живот. У седамнаестом веку започиње се с применом претварања енергије из угља и дрва у рад уз помоћ парних машина. Наставак је била израда мотора са унутрашњим сагоревањем, електромотора,..

-На чему се заснива рад већине машина?
Рад већине машина заснива се природнима законима.

-Од чега су прављени први предмети, алати?
Први алати су прављени од камена, дрвета, коже, костију, потом су почели топити руде и вршили обраду метала (гвожђе и бронза)...

-Шта је машина?
Машина, је скуп делова повезаних у једну логичну целину с циљем извођења одређене операције. Операција је најнижи сегмент обраде, док је обрада један сегмент у технологији.
Научна дефиниција машине је да је машина свака направа која преноси или претвара енергију, или направа за повећање вредности силе, измену правца деловања силе или повећања брзине којом се обавља неки рад. У свакодневном животу значење се усталило за направе, које имају најмање један помични део, а које помажу или изводе неки рад. Машине с једне стране захтевају један вид улазне енергије, да би на излазу дали неки други вид енергије, најчешће у облику механичког рада. Направе без покретних делова се називају алатима, а не машинама. Људи су употребљавали разне машине још пре него што су знали писати. Оне су им помагале у свакодневном животу смањујући количину силе потребне да обави неки рад.
Машине се генерално могу поделити на основне или једноставне машине и на сложене или комплексне машине.

-Шта су то једноставне машине?
Једноставнe машине су у ствари разни алати или направе које су повећавале однос уложене и добијене силе. Они су омогућили човеку да обави радове који су захтевали снагу која је била већа од његове, тј. омогућили су искоришћавање снаге ветра, снаге воде, и снаге горивих материја. Без њих био је незамислив напредак, а човек би још увек био на примитивном степену развоја. Једноставне направе су: стрма раван, точак и осовина, полуга.

-Шта су то комплексне машине?
Комплексна машина се може дефинисати као спој две или више једноставне машине. Док је једноставна машина омогућила да се обави више разних радњи, комплексне машине су направљени с задатком да обављају тачно одређене послове.
Један од првих машинских механизама је систем два зупчаника различитих величина који се налазе у захвату. Окретање једног узрокује окретање другог зупчаника, али различитом брзином и различитом снагом. Уметањем ланца између два зупчаника добије се још мало сложенији механизам. Принцип рада два зупчаника и ланчаног преноса је исти, само што се ланчаним преносом повећава раздаљина осовина на којима се преноси сила. Како су зупчаници или ланчаници различите величине и различитог броја зубаца, тако су различите и њихове брзине окретања. Мањи зупчаник или ланчаник ће се окренути цели круг, а већи само део. Сила на осовини мањег зупчаника (ланчаника) ће бити мања од силе на већем, и то сразмерно односу промене брзине обртања. Додавањем зупчасте летве зупчаницима, претвара се кружно кретање осовине у праволинијско. Коришћењем зупчаника с косим озубљењем може се праволинијско кретњање усмеравати по угловима. Овај принцип се употребљава код израде сатова, ванбродских мотора, код железница,...

-Шта су то машински елементи?
То су елементи од којих је састављена нека машина.

-Шта су то механизми?
Механизми су подсклопови који су састављени од неколико елемената, а који у међусобној вези омогућавају да кретање једног елемента изазове жељено кретање другог елемента односно то је механички систем за преношење и трансормацију кретања.

-Шта је то подсклоп?
Подсклоп је  скуп машинских елемената који обављају неку функцију.

-Шта је склоп?
Склоп  обично чини два или више посклопова и они представљају машинску конструкцију.

-Шта је то аутоматизована производња?
Радни процес где електронски уређаји контролишу  рад машине и управљају самим машинама, прикупљају податке о раду машине и проналазе најбоља решења у најкраћем времену без учешћа човека зове се аутоматизована производња.

-Који закон се примењјује код машина?
Примењује се закон о одржању енергије.(енергија се не може створити нити уништити, већ се само претвара из једног облика у други)

-Како се деле машине у зависности од функције коју обављају?
У зависности од функције коју обављају машине могу бити:
-погонске машине код којих се врши трансформација енергије у потребни облик, нпр. електромотор код кога се електрична енергија претвара у механичку енергију обртања ротора;
-машине радилице код којих погонска енергија мотора трансформационим проме­нама и преносом оптерећења и кретања остварује жељену функцију (рад), нпр. код дизалица и др.
-производне машине које производе алате и делове других машина, нпр. бушилице, стругови, глодалице, пресе итд.;
-специјализоване машине (транспортне, грађевинске, пољопривредне,
Да би машина вршила користан рад потребна јој је енергија коју добија од погонске машине а то може бити електромотор, мотор СУС...

Од идеје до реализације


Како изгледа пут од рађања идеје до производње неког производа?
 Оставрење нове конструкторске замисли прате следеће фазе:
-дефинисање задатка ( формулисање и скицирање основне идеје)
-решење извора енергије
-избор кретних, преносних и извршних механизама
-решење управљања
-структурирање конструкције
-решавање спољњег облика-дизајнирање
-монтажа
-испитивање прототипа
-израда завршне техничке документације

Пројекат се сматра завршеним тек када дође до израде завршне документације, а прототип потврђује или демнантује потврђену идеју.


петак, 28. септембар 2012.

Графичко представљање предмета објекта


-Како треба да су израђени технички цртежи?
На цртежима треба да се налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

            -Како се цртају  цртежи у грађевинарству?
           Цртају се у ортогоналној пројекцији и перспективи.

          -Шта је то ортогонална  пројекција?
Ортогоналне пројекција је пројекција код које се све тачке предмета пројектују нормално тј. под правим углом на једну или више пројекцијских равни па се та пројекција често назива и нормална пројекција.

          - Како се предмет посматра у  ортогоналној пројекцији?
 Предмет се посматра спреда, са бока  и одозго,  и то су нацрт,  бокоцрт, тлоцрт. Једна одређена тачка предмета, која се пројектује на више равни, мора у свим пројекцијама бити на истој хоризонталној, односно верикалној линији. Орогонална пројекција омогућује да се јасно прикажу облик и димензије детаqа. Све ивице и површине предмета паралелне са пројекцијским равнима пројектоваће се у стварној величини или пропрционално примјењеној равни.

-Шта је то перспектива?
Перспектива потиче од латинске  речи prospicere што значи видети или разабрати. Перспектива је гледиште, начин гледања, начин разматрања, схватање. Исти појам  може се тумачити на више начина, зависно од перспективе. Перспектива у оптици означава појаву привидног смањења ликова и предмета сразмерно њиховој удаљености од гледаоца.

Линеарна (геометријска или правилна) перспектива се заснива на природном закону да се удаљавањем од посматрача ликови сразмерно праволинијски (линеарно) смањују – и сви нестају у једној истој тачци – недогледу .
Бицикл у саобраћају. Хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација


-Шта је бицикл?
Бицикл је превозно средство са два точка, а покреће се снагом возача.

-Ко  може возити бицикл?
Бицикл може возити само особа која је савладала вештину вожње бицикла и која добро познаје саобраћајна правила.
 

- Како  возач бицикла обавештава остале учеснике у саобраћају о промени правца свог кретања?
Возач бицикла, бицикла са мотором и запрежног возила, сваку промену правца кретања мора на време сигнализирати осталим учесницима у саобраћају, одрученом руком у смеру кретања.

-Која правила бициклисти морају поштовати при кретању цестом?
На магистралним и регионалним путевима забрањена је вожња бицикла деци млађој од 12 година.
Возач бицикла, бицикла са мотором и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не ометају други учесници у саобраћају, а нарочито не сме да скида руке са управљача, да се придржава за друго возило, да превози, вуче или гура предмете који могу да га ометају у управљању возилом или да угрожавају друге учеснике у саобраћају.  
Бициклом у саобраћају на локалним путевима могу управљати и деца са навршених 7 година ако их прати лице које је старије од 16 година.
Возач бицикла и возач бицикла са мотором дужан је да се креће што ближе десној ивици коловоза ( највисе 1 м од ивице коловоза ), а ако постоји бициклистичка стаза – по бициклистичкој стази, односно траци.
Ако на путу постоји посебно уређена бициклистичка стаза, возач бицикла са мотором и возач бицикла мора се кретати десном бициклистичком стазом у односу на смер кретања саобраћаја. На стазама уређеним и обележеним за саобраћај бицикала и бицикала са мотором у оба смера, возила се морају кретати десном страном у смеру кретања возила.
Бициклом са мотором у саобраћају не сме управљати лице које није навршило 14 година.
Ако се путем крећу  два или више возача бицикала или бицикала са мотором , дужни су да се крећу један за другим.


-Шта је то хоризонтална сигнализација?
Хоризонтална сигнализација су све ознаке на цести као што су пешачки прелази, пуне и испрекидане линије, линија за заустављање, лежећи полицајац....


-Шта је то вертикална сигнализација?
Вертикална сигнализације се може дефинисати као скуп посебно кодираних ознака намењених учесницима у саобраћају, који се, у односу на саобраћајне површине, налазе  у вертикалној равни.
Вертикална сигнализација су сви знакови.

-Шта је то светлосна  сигнализација?
Светлосна  сигнализација  су семафори и разни други светлосни уређаји који возаче упозоравају на одређене ситуације.