субота, 27. октобар 2012.

ПОЧЕТНА

НАША НОВА АДРЕСА ЈЕ
5. РАЗРЕД
6. РАЗРЕД
7. РАЗРЕД
8. РАЗРЕД
РЕЦИКЛАЖОМ ДО ВЕСЕЛИХ СКУЛПТУРА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2012. ГОДИНЕ
ТАКМИЧЕЊА
РАДОВИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
РАДОВИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011.ГОДИНИ
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО И УЧИМО
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
        решења за 5.  разред
                                        решења за 6. разред
                                                                        решења за 7. разред
                                                                                                          решења за 8. разред

Практична примена рачунара


-Кад је настала прва рачунарска машина (Паскалина)?
Настала је у 17. веку, а служила је за обрачун пореза. Машина је могла да сабира и одузима бројеве. Неколико деценија касније машина је побољшана тако да је могла поред сабирања и одузимања да дели и множи бројеве.
Где све имамо примену рачунара данас?
-примена рачунара у школама - користе се у учионицама за обуку ученика,за учење преко мултимедијалних садржаја (звук, текст, слика, анимација, видео), у секретаријатима школа за чување разних спискова и других електронских докумената, за статистичку обраду података, комуникацију са родитељима...
-на факултетима за разна истраживања,за учење на даљину-електронско учење
-примена рачунара у аутомобилској индустрији - користе се за пројектовање модела нових аутомобила и њихових делова,за управљање аутоматизованим процесима производње и контролу.
-примена рачунара у саобраћају - користе се за праћење кретања и безбедности возила на друмовима и раскрсницама, за централно откључавање и закључавање свих врата,мерње и детекцију стања возила и евентуалних кварова..
-примена у авио-компанијама -контрола лета и комуникација са пилотом,резервација и продаја авионских карата
-примена у гранама тешке индустрије - користе се за управљањем роботском руком,на пословима опасним за здравље човека (минирање терена, рад са бојним отровима,отровним гасовима,...)
Стругови, глодалице контролишу се рачунаром.
-примена у дизајну и припреми за штампање књига, новина.
-примена за снимање звука у музичкој индустрији,за прављење и монтажу филмова..
-примена у медицини - користе се за управљање скенерима, за сликање рендгенских снимака, ултразвучне прегледе, за вођење картотеке и историје болести...
-примена у архитектури и грађевинарству - користе се за пројектовање објеката, грађевина и разних простора, изради прорачуна који доприносе осигурању квалитета израде, сигурне градње и заштите људске средине.
-примена у топланама,електридистрибуцији, гасоводима  за контролу и уптављање машинама и процесима.
-примена у свакодневној комуникацији

петак, 19. октобар 2012.

уторак, 16. октобар 2012.

Кроз дивљу шуму Интернета


Посетите сајт који едукује децу како да се заштитие од нежељеног садржаја на интернету. Кроз игрицу можете да научите како да се понашате када наиђете на непожељне садржаје на интернету. ПОГЛЕДАЈТЕ!

Апликација Слово

Апликација „Слово“ намењена је ученицима и студентима за учење слепог куцања.

Хајде да се играмо и учимо

недеља, 07. октобар 2012.

Моделовање од идеје до реализациjе


-Како тече процес стварања неког предмета?
Прво се рађа идеја која се у техници обично саопштава скицом. Онда следи израда техничког цртежа, а онда израда предмета.
     
 -Шта је скица?
Скица је цртеж нацртан слободном руком, без прибора.

 -Шта је техничко цртање?
То је процес израде техничких цртежа уз помоћ  прибора.

 -Шта је технички цртеж?
Технички цртеж је основни конструктивни документ према коме се израђује неки предмет. Он приказује коначан изглед предмета , детаљно разрађује  поступак израде, начин монтаже, контроле и функционисања.

-Које врсте техничких цртежа постоје?
Постоје радионички и склопни цртежи. Радионички цртежи су цртежи на којем је приказан само један део, са свим подацима потребним за израду предмета.

 -Шта је алгоритам?
Алгоритам је тачно одређен редослед радњи који те доводи до циља.    

Цртање коришћењем рачунара


-Како се врши конструкција машинског дела?
Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша у координатни почетак и просто развући правоугаоник између црвене и зелене осе.


Уз помоћ алатке ARC, заоблити врхове нашег правоугаоника

Селектовати вишак линија и обрисати их


Уз помоћ алатке Circle, нацртати oтворе

Уз помоћ алатке, пребацити  цртеж у изометрију

Изабрати опцију Pusch/Pull
 Означити део који  желимо извући, тако да добије тачкице по себи, а затим извући жељени део


Означити наш заобљени правоугаоник, а потом га извући.


-Каква подешавања је потребно извршити да би урадили котирање нашег дела?
У опцији Window  изабрати опцију Model Info, а потом  Units и изабрати следеће опције:

У опцији Window  изабрати опцију Model Info, а потом  Dimensions и изабрати следеће опције:


-Како се врши котирање?
Изабрати алат за котирање и потом искотирати:


-Како се ради пресек?
Пресек се ради тако што се изабере алат Section Plane и  постави се пресечна раван на жељено место и кликне левим тастером миша.-Како памтимо цртеж?
Из менија File изаберемо опцију Save As.

Како вршимо штампање цртежа?
Из менија File изаберемо опцију Print.                                                                          

субота, 06. октобар 2012.

Програм за једноставно цртање. Google SketchUp - изглед основног прозора, алати.


- Како се покреће програм Google SketchUp?
Покреће се избором опције Google SketchUp из стартног менија или кликом на иконицу ако постоји на десктопу.

 -Како изгледа прозор програма Google SketchUp?
Прозор се састојиод насловне линије, линије за обликовање, кутије за алат, радне површине, сцена, статусне линије, поqа за приказивање вредности.

-Који координатни систем користи програм Google SketchUp?
Тај програм користи и 2D и 3D koordиnatnи систем са позитивним и негативним осама x, y, z. X оса је црвена, y оса је зелена , z оса је плава. Површина коју чине црвена и зелена линија зове се базална раван, а место где се секу све три осе  зове се координатни почетак или оригин.

-Каква подешавања треба предузети пре поћетка цртања?
Из менија Wиndow   изабрати опцију System Preferences и у поqу Drawиng Template изабрати Metric Centimeters 3D.
 -Како се врши конструкција куће?
Ући у мени Camera и изабрати Standard Views и у подменију изабрати Iso .Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша у координатни почетак и просто развући правоугаоник између црвене и зелене осе.

Изабрати опцију Pusch/Pull (1), превући мишем преко горњег дела правоугаоника (2) (појавиће се тачкице по нашем правоугаонику), кликнути и повући ка горе (3) и добиће се квадар.
1.      1. корак2. корак                                                            
           

3.корак

-Како ћемо нацртати кров на нашем квадру да би добили кућу?
1.корак- изаберемо алатку Лине Тоол    

      
2.корак- позиционирати показивач миша на средину странице
                                                                      

3.корак- спојити са супротном страницом4.корак- кликнути на  алатку Move Tool       

    
 5.корак-означити тек нацртану линију да поплави

                                     
6.корак-извући линију према горе, тако да буде паралелна плавој оси и добије се кров куће, практично смо завршили цртање куће.- Како ћемо нацртати димњак на крову?
Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша на кров где желимо да поставимо наш димњак и просто развучемо правоугаоник, а потом нацртамо такође уз помоћ алатке Rectangle троугао над краћом станицом правоугла.


Потом уз помоћ алатке Pusch/Pull над правоуглим троуглом извучемо призму и онда се добијени правоугаоник такође  извучемоуз помоћ алатке Pusch/Pull.

Обавезе и одговорност учесника у саобраћају. Утицај саобраћаја на животну средину


-Које су обавезе и одговорност  учесника у саобраћају?
Сви учесници у саобраћају треба да познају  закон о безбедности саобраћаја, да познају саобраћајна правила  и  прописе, знакове и свакако сви учесници у саобраћају морају да поштују саобраћајна правила.

-На који начин се покрећу мотори аутомобила?
Мотори аутомобила се покрећу сагоревањем горива као што су бензин, нафта и гас.

-Шта се дешава приликом сагоревања горива у аутомобилима?
Том приликом долази до ослобађања штетних издувних гасова и до загађења човекове околине.
-Шта су показала истраживања у вези загађења ваздухa?
Истраживања су показала да на загађење ваздуха највише утиче саобраћај и то тако да је за половину од укупних извора загађења кривац саобраћај.
-Шта све утиче на ниво загађености везано за саобрађај?
На ниво загађености ваздуха утичу:
старост и квалитет возила, квалитет горива, пропусна моћ улица, начин организовања саобраћаја, положај града и метереолошке прилике подручја.

-На који начин можемо утицати да се смањи загађење околине због ослобађања штетних издувних гасова?
Потребно је смањити број возила на друмовима, избегавати да само возач седи у аутомобилу, возити квалитетна аута, повећати квалитет горива, регулисати саобраћај, возити се градским превозом као што су трамваји, тролејбуси и свакако радити на томе да се пронађу аутомобили који ће радити на горива која не загађују човекову околину, планирати градове тако да су стамбене зоне изван пословних квартова...итд.


Коришћење претходно савладаних програма за обраду текста, података, табела, графика, припрема презентација у различитим областима-Шта је то линија менија?
Линија менија је линија која се налази у сваком програму и обично саджи следеће опције: Home, File, Page Layout, Insert, View...

Шта садржи опција File?
Опција File садржи:
-File-Open отварање постојећег документа-
-File-New – отварање новог документа
-File-Save/Save As – чување
-File-Closе - затварање
-File-Print -штампање
-File-Exit – излазак из програма

Шта можемо радити са сликама након уметања и селекција слика у документ у Wordu?
Након уметања и селекције слика добијају се додатни алати који омогућавају додавање оквира, ефеката, одсецање делова слике, померање на папиру и позиционирање у односу натекст, компресију слике, промену колорита слике и осветљења слике.


Убацимо слику, означимо је и у линији менија Format, отвара нам се палета аллатки


Када кликнемо Recolor, отвара нам се нови прозор који нам нуди опције црно-бело, испрано ....

    
Када кликнемо Compress Pictures, отвара нам се нови прозор који нам нуди опције

У опцију Shadow Effects, имамо додавање сенки


У опцији Position бирамо место постављања слика у односу на текст.
   
У опцији можемо Rotation ротирати слику.

     

 У опцији Text Wraping, постављамо текст око или преко слике.

У опцији Crop, имамо могућност резања слике.


Шта је то Microsoft PowerPoint?
Microsoft PowerPoint је програм намењен изради интерактивних слајд–презентација, а најчешће се добија као део пакета Microsoft Office .

Шта садржиједна ппт презентација?
Садржај презентације, чије извођење се назива slide show, обично чине текст, слике, табеле, графикони, мултимедијални ефекти итд. Припрему презентације чини градња садржаја током које се сви елементи убацују у предвиђене просторе на слајдовима. Могући су и многи додатни захвати над садржајем: ликовно уређење изгледа, ефекти смењивања слајдова, разне анимације и наглашавања садржаја, коришћење звука итд.

- Како изгледа прозор програма Microsoft PowerPoint?
Радна површина PowerPoint-a је уређена у класичном маниру програма оријентисаних на
документе, а програм не поставља специјалне услове за свој рад у односу на друге Office
програме.
У горњем делу прозора програма налази се Command Bar са менијем и два toolbar-a Неки toolbarovi се појављују и у дну прозора или у пливајућем облику када се покрене нека алатка.
Централно место на радној површини PowerPoint -а заузима простор у коме се уређује садржај
презентације. Изглед тог простора се мења по принципу тзв. погледа (views), који се могу мењати да би се лакше изводили одређени захвати.


-Које врсте и облици слајдова постоје?
Када се отвори програм види се слајд беле позадине на коме се налазе два поља уоквирена
испрекиданим линијама, са текстовима Click to add title i Click to add subtitle. То је први слајд.
Други слајд се убацује са Insert / New slide или притиском на CTRL+M, и он ће се наћи непосредно иза активног (у овом случају првог) слајда. На овом другом слајду опет постоје два поља за унос текста,али су она других димензија и зато слајд изгледа другачије.


У опцији Slide Layout бирамо изглед насег слајда у зависности да ли желимо убацивати текст, слике или остало..


- Да ли у оквиру програма за израду презентација постоје неки шаблони и колорне шеме?
На линији менија кликом на тастер Десигн или у менију Task Pane избором ставке Slide Design -
Design Templates приказаће се палета графичких предложака позадине. Кликом на неку од њих уочава се да сви слајдови одмах приме изабрани дизајн. У позадини се појављује слика која прекрива целу површину слајда или њен део.
Ако се постави неки шаблон светлијег дизајна на слајдове, а затим у врху Task Pane-a Slide Design одабере Color Schemes или одабере група у менију  Task Pane-a отвориће се палета са неколико предложака који се разликују само по боји. Овде се мења тзв. колорна шема слајда. 


-Које су основне препоруке за израду презентација?
Неке од препорука којих се треба придржавати при припремању садржаја презентације су:
број слајдова не сме бити велики, ако је предавање дуже слајдова сме имати највише двадесет не рачунајући насловне слајдове, слајдова сме да буде више него минута само ако дужина излагања не прелази више од десет минута.
Сценарио презентације је посао којим се треба бавити пре почетка прављења презентације.

- Како се уноси текст у презентацију?
Наслов презентације треба да је кратак и ефектан, а у поднаслову може да стоји неки слоган или име аутора. Презентација се може тако направити да и други слајд буде насловни, а у њему се могу навести неке генералије о предавачу или додатно најавити тема предавања.
Било би добро да оквир текста не садржи више од шест до осам редова. Ако је потребно више, боље је да се такав садржај подели на више слајдова. Други начин је у коришћењу слајда са две колоне. Ако се пређу габарити текста у оквиру, програм ће помоћи тако што ће се фонт текста аутоматски смањити тако да сви редови уредно стану у оквир.

-Како се уносе графички елементи?
Најлакши начин да се аплицира слика је да се најпре припреми оптимални облик слајда. Унесе се нови слајд, па у Task Pane-u Slide Layout треба обратити пажњу на групу Text and Content Layout. Ако се жели да на слајду стоји само слика потребна је група Content Layout. За пример, одабрати облик Title, Text and Content. Ако изглед није задовољавајући, накнадне промене су могуће чак и након уноса слике и текста. У оквиру слике појавиће се група од шест тастера налик онима у toolbar-u и текст Click icon to add content.
Улога опција Insert Clip Art и Insert Picture је следећа:
Clip Art је колекција векторских сличица које се добијају уз  Office.
Унос слике са диска обавља се дијалогом Insert Picture, где се подразумева да најпре треба наћи
локацију слике. Клик на тастер Insert сместиће одабрану слику у оквир тако да највећа димензија не премаши његове границе. Најбоље је да се слика оптимално припреми у спољном програму, а потом се сними тако да датотека буде што мања. Тиме ће се максимално растеретити габарит презентације и перформансе програма.
Слика на слајд се може убацити и директно, без претходног избора оптималног облика и распореда оквира. У том случају програм ће покушати да промени облик слајда, зависно од тога да ли на слајду већ постоји неки текст или не: ако текста нема, биће одабран облик Title and content. Ако текст постоји, биће то Title, Text and Content . Слика може бити постављена делимично или потпуно ван површине слајда. Ако је постављена делимично, при
емитовању ће се видети само унутрашњи део. Ако је слика ван слајда, неће се видети када се пусти slide show. Сврха оваквог приступа може бити различита: можда се жели направити неки специјални ефекат, а можда је добро проверити која од убачених слика најбоље одговара задатом слајду.
    
- На који начин се могу прегледати слајдови?
Слајдови презентације се могу видети у окну Layout, у погледу Slides. Ако се повуче гранична линија
између два окна удесно, поглед ће се увећати. Ипак, тако се може видети само неколико слајдова.
Зато треба прећи у наменски поглед Slide Sorter View, кликом на тастер у доњем десном углу
прозора или командом менија View / Slide Sorter.Када се први пут прегледа коначни садржај презентације, можда ће се доћи на идеју да се обрише неки
слајд (притисак на Del на тастатури или Delete Slide у контексном менију) или да се премести – само
ухватити слајд мишем превући га на нову позицију.

-Како се ради анимација слајда?
Постоји више начина да се активира садржај унутар једног слајда. Управо је ово група ефеката на којој
многи аутори праве кардиналне грешке, показујући лош смисао за дизајн. Ако се прави аутоматска
презентација која ће се сама емитовати, дозвољено је готово све, али најважније правило целисходне
примене анимација у току “живих” предавања јесте интеракција говора и приказа: ова техника има смисла само ако тачно наглашава предавачеве речи.
Анимације се постављају на два начина. Најбрже је да се одабере нека анимација целог слајда у
понуди Task Pane  листекоја се добија командом менија Slide Show / Animation Schemes. Није добро
анимирати читав слајд. Препоручује се пуни избор и детаљна контрола анимације само појединих делова
слајда, што се може припремити у Аниматион Task Pane-u Custom Animation. Означи се елемент који се жели анимирати (оквир текста или слика), па се отвори листа Add Effect. Појавиће се мени са четири групе анимација: Entrance (улаз), Emphasis (наглашавање), Exit (излаз) Motion Paths (путање кретања). Свака опција се даље грана у избор неколико најчешћих, док ставке More Effects отварају богате палете предложака анимације, подељених у различите групе ефектности.
Када се одабере тип, појавиће се неколико контрола понашања анимације. Најпре треба одабрати када
се она стартује: у листи Start постоје опције On Click Старт (креће само на клик мишем или на притисак на Enter или Space на тастатури, као кад се иначе мења слајд), With Previous (заједно са претходним приказаним садржајем) или After Previous (после приказаног садржаја, рецимо након претходне анимације).

Најефектнија је анимација теза у једном оквиру текста, које наилазе једна по једна онако како се буде
говорило о њој. Тако ће излагање добити на динамици, уз повећану пажњу слушалаца. Да би се извео
овај ефекат означи се цео оквир текста, па се употреби нпр. ефекат Entrance / Fly In / From Left / Very
Fast. Треба одмах проверити како функционише овај ефекат кликом на контролу Slide Show: видеће се слајд са насловом, али без текста. Сваким притиском на тастер backspace у слајд ће ући по један ред текста, док ће остали чекати да се о ставци каже шта је предвиђено, па ће се онда позвати следећа. Добар укус налаже да наслов слајда мора бити недодирљив за анимацију.


У опцији Slide Show прегледамо целу презентацију како смо је креирали.