субота, 06. октобар 2012.

Програм за једноставно цртање. Google SketchUp - изглед основног прозора, алати.


- Како се покреће програм Google SketchUp?
Покреће се избором опције Google SketchUp из стартног менија или кликом на иконицу ако постоји на десктопу.

 -Како изгледа прозор програма Google SketchUp?
Прозор се састојиод насловне линије, линије за обликовање, кутије за алат, радне површине, сцена, статусне линије, поqа за приказивање вредности.

-Који координатни систем користи програм Google SketchUp?
Тај програм користи и 2D и 3D koordиnatnи систем са позитивним и негативним осама x, y, z. X оса је црвена, y оса је зелена , z оса је плава. Површина коју чине црвена и зелена линија зове се базална раван, а место где се секу све три осе  зове се координатни почетак или оригин.

-Каква подешавања треба предузети пре поћетка цртања?
Из менија Wиndow   изабрати опцију System Preferences и у поqу Drawиng Template изабрати Metric Centimeters 3D.
 -Како се врши конструкција куће?
Ући у мени Camera и изабрати Standard Views и у подменију изабрати Iso .Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша у координатни почетак и просто развући правоугаоник између црвене и зелене осе.

Изабрати опцију Pusch/Pull (1), превући мишем преко горњег дела правоугаоника (2) (појавиће се тачкице по нашем правоугаонику), кликнути и повући ка горе (3) и добиће се квадар.
1.      1. корак2. корак                                                            
           

3.корак

-Како ћемо нацртати кров на нашем квадру да би добили кућу?
1.корак- изаберемо алатку Лине Тоол    

      
2.корак- позиционирати показивач миша на средину странице
                                                                      

3.корак- спојити са супротном страницом4.корак- кликнути на  алатку Move Tool       

    
 5.корак-означити тек нацртану линију да поплави

                                     
6.корак-извући линију према горе, тако да буде паралелна плавој оси и добије се кров куће, практично смо завршили цртање куће.- Како ћемо нацртати димњак на крову?
Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша на кров где желимо да поставимо наш димњак и просто развучемо правоугаоник, а потом нацртамо такође уз помоћ алатке Rectangle троугао над краћом станицом правоугла.


Потом уз помоћ алатке Pusch/Pull над правоуглим троуглом извучемо призму и онда се добијени правоугаоник такође  извучемоуз помоћ алатке Pusch/Pull.

Нема коментара:

Постави коментар