уторак, 02. октобар 2012.

Рачунарске мреже-Како добијамо рачунарску мрежу?
Спајањем 2 или више рачунара  тако да међусобно могу комуницирати и размењивати податке добијамо рачунарску мрежу.

-Шта нам омогућава рачунарска мрежа?
Омогућава нам да уз помоћ хардверских и софтверских решења рачунаре повежемо и користимо исту опрему и информације, нпр. штампач...значајно олакшава рад.

-Како се зове распоређивање рачунара у мрежу?
Зове се топологија мреже.

-Какве могу бити рачунараске мреже према величини подручја које захватају?
Могу бити:
- локалне ЛАН-унутар зграде, пренос података коаксијалним каблом, пренос доста брз,
-градске МАН-мреже од неколико стотинам до неколико дестеина км унутар града са задовољавајућим брзинама преноса података,
-глобалне мреже као што је Интернет-умрежавање без обзира на удаљеност рачунара.

-Како се повезују рачунари у ЛАН мрежи?
Повезују се линеарно (сви рачунари повезани 1 каблом)-магистрала, у облику звезде (рачунари чине кракове а у средини је рачунар који их повезује), и у облику прстена и као разграната мрежа.


 -Шта све спада у комуникационе медије?
То су:
-  телефонски каблови-раде на бази аналогних сигнала, али су осјетљиви на шумове и електромагнетне таласе, преносе 10 Мб/с

-коаксијални каблови-добро изполоване бакарне жице, преносе 200 Мб/с

-оптички каблови-састоје се од великог броја стаклених влакана дебљине човекове длаке, брзина преноса огромна и отпорни су на деловање електромагнетних таласа и имају трајан ипоуздан пренос,


-УТП-то су каблови који се најчешће користе, са крајева се завршавају конекторима, а распоред разнобојниг жица мора бити тачан тј. упарен.

-сателитски системи-примају ослабљене сигнале са земље, појачавају их, и поново враћају на Земљу, недостатак мал пропусна моћ 19, 2 Кб/с и сателитско кашњење,
-дигиталне телефонске линије-користе се за ЛАН мреже, трансфер се обавља кроз бакарне проводнике, пренос 140 Кб/с.

-Шта је још неопходно да рачунари имају да би могли међусобно
комуницирати?
Морају имати мрежне картице које омогућавају спој рачунара са осталим мрежним уређајима, контролишу податке који се преносе између рачунара и налазе се у кућишту рачунара и имају излаз са задње стране. У мрежне уређаје спадају модем, хаб, свич и рутер.

- Како рачунари могу бити повезани унутар једне мреже?
Рачунари могу бити повезани унутар једне мреже кабловски тј .рачунари се повезују кабловима преко мрежних уређаја или бежично где је за сваки рачунар потребна бежична мрежна картица и одговарајући мрежни уређај.

-Шта је то протокол?
То је скуп правила и поступака по којима се одвија комуникација између 2 или више рачунара.

-Како се зове рачунар који користи услуге мреже?
То је мрежни клијент.

-Како се зове уређај који даје услугу мреже или сервис на мрежи.
То је сервер.

-Како смо поделили рачунарске мреже према принципу рада?
Поделили смо их на :
-клијент -сервер мрежа- сервер пружа мрежне услуге  рачунарима клијентима, сервером управља администратор који одређује шта клијент сме на мрежи да уради

-мреже равноправних рачунара-сви рачунари могу бити и сервери и клијенти.
Нема коментара:

Постави коментар