субота, 06. октобар 2012.

Обавезе и одговорност учесника у саобраћају. Утицај саобраћаја на животну средину


-Које су обавезе и одговорност  учесника у саобраћају?
Сви учесници у саобраћају треба да познају  закон о безбедности саобраћаја, да познају саобраћајна правила  и  прописе, знакове и свакако сви учесници у саобраћају морају да поштују саобраћајна правила.

-На који начин се покрећу мотори аутомобила?
Мотори аутомобила се покрећу сагоревањем горива као што су бензин, нафта и гас.

-Шта се дешава приликом сагоревања горива у аутомобилима?
Том приликом долази до ослобађања штетних издувних гасова и до загађења човекове околине.
-Шта су показала истраживања у вези загађења ваздухa?
Истраживања су показала да на загађење ваздуха највише утиче саобраћај и то тако да је за половину од укупних извора загађења кривац саобраћај.
-Шта све утиче на ниво загађености везано за саобрађај?
На ниво загађености ваздуха утичу:
старост и квалитет возила, квалитет горива, пропусна моћ улица, начин организовања саобраћаја, положај града и метереолошке прилике подручја.

-На који начин можемо утицати да се смањи загађење околине због ослобађања штетних издувних гасова?
Потребно је смањити број возила на друмовима, избегавати да само возач седи у аутомобилу, возити квалитетна аута, повећати квалитет горива, регулисати саобраћај, возити се градским превозом као што су трамваји, тролејбуси и свакако радити на томе да се пронађу аутомобили који ће радити на горива која не загађују човекову околину, планирати градове тако да су стамбене зоне изван пословних квартова...итд.


Нема коментара:

Постави коментар