субота, 27. октобар 2012.

Практична примена рачунара


-Кад је настала прва рачунарска машина (Паскалина)?
Настала је у 17. веку, а служила је за обрачун пореза. Машина је могла да сабира и одузима бројеве. Неколико деценија касније машина је побољшана тако да је могла поред сабирања и одузимања да дели и множи бројеве.
Где све имамо примену рачунара данас?
-примена рачунара у школама - користе се у учионицама за обуку ученика,за учење преко мултимедијалних садржаја (звук, текст, слика, анимација, видео), у секретаријатима школа за чување разних спискова и других електронских докумената, за статистичку обраду података, комуникацију са родитељима...
-на факултетима за разна истраживања,за учење на даљину-електронско учење
-примена рачунара у аутомобилској индустрији - користе се за пројектовање модела нових аутомобила и њихових делова,за управљање аутоматизованим процесима производње и контролу.
-примена рачунара у саобраћају - користе се за праћење кретања и безбедности возила на друмовима и раскрсницама, за централно откључавање и закључавање свих врата,мерње и детекцију стања возила и евентуалних кварова..
-примена у авио-компанијама -контрола лета и комуникација са пилотом,резервација и продаја авионских карата
-примена у гранама тешке индустрије - користе се за управљањем роботском руком,на пословима опасним за здравље човека (минирање терена, рад са бојним отровима,отровним гасовима,...)
Стругови, глодалице контролишу се рачунаром.
-примена у дизајну и припреми за штампање књига, новина.
-примена за снимање звука у музичкој индустрији,за прављење и монтажу филмова..
-примена у медицини - користе се за управљање скенерима, за сликање рендгенских снимака, ултразвучне прегледе, за вођење картотеке и историје болести...
-примена у архитектури и грађевинарству - користе се за пројектовање објеката, грађевина и разних простора, изради прорачуна који доприносе осигурању квалитета израде, сигурне градње и заштите људске средине.
-примена у топланама,електридистрибуцији, гасоводима  за контролу и уптављање машинама и процесима.
-примена у свакодневној комуникацији

Нема коментара:

Постави коментар