недеља, 16. септембар 2012.

Природни ресурси на земљи

 
ПРИРОДНИ  РЕСУРСИ НА ЗЕМЉИ
ПОЈАМ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

- Шта чини наше природно окружење?
Наше природно окружење чини  жива и нежива природа. Догађаји у природи се дешавају по природним законима на које човек не може утицати, али их  мора познавати.

-Који су то главни природни догађаји?
То су  смена дана и ноћи која настаје као последица ротације земље око своје осовине, смена годишњих доба која настаје као последица ротацие земље око сунца, плима и осека,
 кружење воде у природи, земљотреси и вулканска активност.

-Шта су то ресурси?
 То су природна богатства из којих можемо да добијемо неку енергију.

- Који су то природни ресурси на Земљи?
То су материја, енергија, простор и време.

- Шта је то материја?
Материја или твар се обично дефинише као супстанција од које су сачињени физички објекти, што практично значи да се под материјом сматра све што се може чулима осетити и што поседује физичке особине. Нема јасно дефинисане теорије материје која је нашироко позната. Материја би се најједноставније могла дефенистаи као истовремена манифестација масе и енергије у времену и простору.


-Зашто је време важно?
Време је такође важно,  јер је научницима неопходно да врло прецизно измере колико је времена нечему потребно да се догоди. Затo су годинама проналазили разне направе за мерење времена, па имамо пешчани сат, будилник, дигитални сат,...

-Шта је енергија?
 Енергија би била способност да се обави неки рад. Да би мотор аутомобила радио потребна му је нека енергија. Одакле потиче та енергија? Потиче од сагоревања бензина у цилиндру. Та  енергија ствара силу која помоћу преносника и точкова покреће ауто. Енергија се јавља у врло различитим облицима јер потиче из разних извора. Сваки покрет, свако ослобађање топлоте, било која активност почива на развијању неке енергије.

-Шта је то друштвено окружење?
Друштвено окружење чине уређене друштвене заједнице у којима људи живе и раде. У друштвеном окружењу, за разлику од природног, људи могу  утицати на будуће догађаје.

-Шта је техничко окружење?
Ради задовољења основних животних потреба људи су производили разне техничке творевине и тако стварали  ново подручје  животног окружења односно технику. Обзиром да  човек сам ствара техничко окружење значи да има могућност да управља тим  догађајима највише.

-Шта је онда техника?
Техника је скуп знања,  вешина и умећа, заснованих на научној основи у свим областима људског живота.

оје су главне гране технике?
Главне  гране технике су грађевинарство, машинство,  саобраћај и електротехника.

-Шта је то технологија?
Технологија је заправо начин на који се нешто производи, а обухвата сировине, материјале, радне процесе и  уређаје на којима се нешто производи.

-О чему се мора водити  рачуна  приликом  производње техничких творевина?
Треба водити рачуна да су те творевине  сигурне приликом коришћења, да се рационално користи  енергија и сировине,  да се води рачуна о насталом отпаду, да се води рачуна о емисији штетних гасова.

-Шта требамо обезбедити за све техничке творевине?
Техничке творевине приликом кориштења подложне су трошењу и кварењу  и да би то успорили морамо их одржавати. То чинимо техничким прегледима, сервисирањем и потребним поправцима.Нема коментара:

Постави коментар