недеља, 23. септембар 2012.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У МАШИНСТВУ


та је то техничко-технолошка документација?
То је документација потребна за припрему, организовање и праћење производње у индустрији. Постоје  две групе техничких докумената и то административно-организациона документа и техничка документација.
-административно-организациони документи треба да обезбеде ефикасно и одговорно организовање произвидње уз поделу задатака, припрему, праћење и контролу производње.
 -техничка документација садржи конкретне задатке за производњу неког производа, а један део је графичко-техничка документација коју обично називамо технички цртежи.

- Како се зову правила по којима се цртају технички цртежи?
Правила по којима се цртају технички цртежи зову се норме техничког цртања или стандарди.

- Какав мора бити сваки технички цртеж?
Сваки технички цртеж мора бити јасан, уредан и тачан.

- Шта је заправо технички цртеж?
Технички цртеж је основни документ према којем се израђују и контролишу машински делови  и склопови.

-Шта сваки технички цртеж треба да садржи?
Сваки технички цртеж треба да садржи јасну представу о облику и димензијама предмета, дозвољена одступања мера и облика, квалитет обрађености површина, материјал, податке о термичкој обради као и друге податке потребне за израду и контролу.

-Како смо поделили техничке цртеже?
Техничке цртеже смо поделили према начину приказивања, према намени и начину израде.

- Како смо поделили техничке цртеже према намени?          
Техничке цртеже према намени смо поделили на детаљне (радионичке) и склопне (монтажни).  Детаљни цртеж приказује само један предмет са свим подацима према којима се предмет може израдити.

Склопни цртеж показује састав и међусобну повезаност   појединих делова, начин склапања и веома често се цртају само подсклопови који обухватају одређене целине.
-Како смо поделили техничке цртеже према начину израде?
Техничке цртеже према начину израде смо поделили на скицу, оригинални цртеж и копију.

Нема коментара:

Постави коментар