недеља, 23. септембар 2012.

КОТИРАЊЕ, ПРЕСЕЦИ, УПРОШЋАВАЊЕ, ПРОСТОРНО ПРИКАЗИВАЊЕ.


-Која су основна правила котирања у машинству и који су основни котни елементи?
Основни котни елементи су: котна линија, котни број, котна стрелица, помоћна котна линија.

-начин исписивања котних бројева:Основна правила котирања су:
   -помоћне котне линије су најтање линије
   -крајеви котних линија се завршавају стрелицама
   -котирање треба извести тако да се котне линије што мање украштају
   -ако нема места за стрелице могу се користити тачке
   -за ваљкасте предмете испред броја се ставља ознака Ф, а за котирање радијуса  испред броја     се ставља  ознака  R
   -котни број се пише на средини и изнад котне линије
   - када имамо радијус мањи од 2,5 мм онда се центар не назначава
   -лук се котира лучном линијом
  -постојеће линије се не смеју користити као котне линије-Како се изводи котирање?
Котирање се изводи на неколико начина:
-редно, паралелно, комбиновано и симетрично.
-редно котирање:-паралелно котирање:
 -комбиновано котирање:

-Зашто користимо пресеке?
Пресеке користимо када у унутрашњости тела постоје шупљине или детаљи који се не виде, а пресеци се остварују тако што се предмет пресече замишљеном равни пресека на месту где желимо да видимо унутрашњост. Положај замишљене равни означава се линијом црта тачка црта, а споља се налази дебела линија, смер погледа се означава стрелицама уз које се пишу велика слова А, Б. Изнад пресека се напише Пресек А-А, пресечени део се изшрафира линијама под углом 45о.


Уздужни пресек настаје ако се предмет пресече замишљеном равни дуж осе, а попречни управно на осу предмета.Посебно је интересантан код приказа унутрашњих отвора, усека и сл.
Код осно симетричних предмета често се користи четвртински пресек Она омогућава да се уоче детаљи унутрашњих отвора, рупа усека, прелаза и сл.Заокренути пресек настаје тако што се предмет пресече једном равни која је нор­мална на осу, затим заокрене за 900 и шрафира или се користи изломљени пре­сек На тај начин може се уштеде­ти посебна пројекција.


Делимични пресек користи се кад треба разјаснити само неки детаљ. Пресечен део се шрафира и ограничава пуном танком линијом, извученом слободном руком .- Које машинске делове цртамо упрошћено?
  Упрошћено цртамо зупчанике, опруге, навоје код вијака и навртки.

Да би избегли непотрбно детаљисање, или  да се омогући јаснији приказ и смањи број пројекција, на машинским цртежима се врше нека упрошћавања. Уобичајена упрошћења на машинским техничким цртежима раде се у следећим ситуацијама :
-уместо свих отвора цртају се само осе отвора
-тела велике дужине  цртају се  скраћивањем стварне дужине предмета

-зупчаници  се  приказују кружницама, пуном осном и испрекиданом линијом

- навој на завртњима, цевима, опруге се цртају танким линијама уз контуру дела са навојем-Шта су то аксономертијске пројекције?
То су пројекције код којих видимо све три димензије.

-Које врсте аксонометријских пројекција постоје?
Постоје:
Диметрија-бочне ивице се цртају под углом од 42о и предње ивице под углом од 7о, а бочне ивице се умањују за ½.


-изометрија-и предња и бочна ивица се цртају под углом 30о и нема скраћивања

-коса пројекција-бочна ивица се црта под углом од 45о или 60о и смањује се за 1/2 или 1/3 
стварне дужине


- триметрија-свака оса има другачији нагиб и скраћење

Нема коментара:

Постави коментар