недеља, 23. септембар 2012.

Технички цртеж као основ за израду пројекта-размера, котирање, симболи и ознаке у грађевинарству.- Како треба да су израђени технички цретежи?
На цртежима треба да се налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

-Чиме се постиже јасноћа техничких цртежа?
Постиже се коришћењем више врста линија, а свака од њих има своје значење и користи се техничко писмо.


- Шта је то размера?
Размера (мерило) је однос димензија предмета у природи и на цртежу.
Технички цртежи се цртају у природној, смањеној или увећаној размери.
рамеру означавамо на следећи начин:
-природна размера:
М1:1
-смањена размера:
М 1:2; М1:5; М1:10 итд.
-увећана размера:
М 2:1; М2:5, М2:10 итд.
Први број се увек односи на цртеж, а други на предмет.


-Како се изводи котирање на техничком цртежима за грађевинске објекте?
Котна линија се завршава обично цртицом или тачком, користе се симболи-поједностављене ознаке за прозоре, врта и сл. и димензије су наведене у цм.


-Како се цртају цртежи у грађевинарству?

Цртежи се у грађевинарству најчешће цртају у перспективи и ортогоналној односно нормалној пројекцији.
-перспектива:-ортогонална пројекција:та су то симболи у грађевинарству?
То су ознаке које представљају делове грађевине и они су стандаризовани.
-симболи ѕа врата:


-симболи за умиваонике, WC шоље, биде и каде:-симболи за кухињске елементе и уређаје:
Нема коментара:

Постави коментар