петак, 28. септембар 2012.

Бицикл у саобраћају. Хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација


-Шта је бицикл?
Бицикл је превозно средство са два точка, а покреће се снагом возача.

-Ко  може возити бицикл?
Бицикл може возити само особа која је савладала вештину вожње бицикла и која добро познаје саобраћајна правила.
 

- Како  возач бицикла обавештава остале учеснике у саобраћају о промени правца свог кретања?
Возач бицикла, бицикла са мотором и запрежног возила, сваку промену правца кретања мора на време сигнализирати осталим учесницима у саобраћају, одрученом руком у смеру кретања.

-Која правила бициклисти морају поштовати при кретању цестом?
На магистралним и регионалним путевима забрањена је вожња бицикла деци млађој од 12 година.
Возач бицикла, бицикла са мотором и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не ометају други учесници у саобраћају, а нарочито не сме да скида руке са управљача, да се придржава за друго возило, да превози, вуче или гура предмете који могу да га ометају у управљању возилом или да угрожавају друге учеснике у саобраћају.  
Бициклом у саобраћају на локалним путевима могу управљати и деца са навршених 7 година ако их прати лице које је старије од 16 година.
Возач бицикла и возач бицикла са мотором дужан је да се креће што ближе десној ивици коловоза ( највисе 1 м од ивице коловоза ), а ако постоји бициклистичка стаза – по бициклистичкој стази, односно траци.
Ако на путу постоји посебно уређена бициклистичка стаза, возач бицикла са мотором и возач бицикла мора се кретати десном бициклистичком стазом у односу на смер кретања саобраћаја. На стазама уређеним и обележеним за саобраћај бицикала и бицикала са мотором у оба смера, возила се морају кретати десном страном у смеру кретања возила.
Бициклом са мотором у саобраћају не сме управљати лице које није навршило 14 година.
Ако се путем крећу  два или више возача бицикала или бицикала са мотором , дужни су да се крећу један за другим.


-Шта је то хоризонтална сигнализација?
Хоризонтална сигнализација су све ознаке на цести као што су пешачки прелази, пуне и испрекидане линије, линија за заустављање, лежећи полицајац....


-Шта је то вертикална сигнализација?
Вертикална сигнализације се може дефинисати као скуп посебно кодираних ознака намењених учесницима у саобраћају, који се, у односу на саобраћајне површине, налазе  у вертикалној равни.
Вертикална сигнализација су сви знакови.

-Шта је то светлосна  сигнализација?
Светлосна  сигнализација  су семафори и разни други светлосни уређаји који возаче упозоравају на одређене ситуације.


Нема коментара:

Постави коментар