недеља, 16. септембар 2012.

Утицај развоја технике на живот на земљи. Предмет и значај техничког и информатичког образовања. Рад и организација радног места у кабинету. Примена мера заштита на раду.


УТИЦАЈ РАЗВОЈА ТЕХНИКЕ НА ЖИВОТ НА ЗЕМЉИ
ПРЕДМЕТ И ЗНАЧАЈ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА. РАД И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ МЕСТА У КАБИНЕТУ.  ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТА НА РАДУ.

-Шта је предмет  техничког и нформатичког образовања?
Предмет  ТИ образовања је да се упознају техничка достигнућа , основни појмови из области технике, могућности употребе рачунара, организација и и уређење  кабинета, упознавање са ручним алатом и прибором за извођењем практичних радова, као одговарајућих мера заштите на раду.

-Шта представља радно место у кабинету техничког и информатичког образовања?
 То је радни сто,  столица, рачунар и потребан алат и прибор.

 -Каква мора бити организација радног места у кабинету?
За сваки наставни предмет је потребно обезбедити различите услове за рад. За наш предмет потребна је учионица у којој се налазе радна места снабдевена са одређеним прибором и алатом за обраду различитих материјала, као и са рачунаром.Свако радно место мора имати радни сто, столицу, рачунар и неопходан алат и прибор за рад.

На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно, Алат и прибор би требао да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама иалат не би требао међусобно да се додирује. Материјал би требало ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље.

-Шта треба урадити након завршетка задатка?
Алат треба очистити, оставити на предвиђено мјесто. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на зато предвиђено место.

-Ко мора да се придржава мера заштите на раду?
Сви који раде у кабинету морају поштовати ред и правила о раду и заштити на радном месту.

- Које су то мере заштите на раду?
Машине и други прибор за који вам професор није објаснио како се њима рукује не дирати.
Не дирати електричне уређаје, поготово не дирати покретне делове
Машине и алат са којима се ради морају бити исправни.
Треба правилно руковати машинама, алатом и прибором.
При неким радњама користити заштитну опрему- наочари, рукавице, капу, кецељу и сл.
Не примицати се близу монитотра да неби кварили вид.
Важно је приликом седења у школи правилно држати тело да неби дошло до кривљења кичме
За успостављање реда поред наставника и дежурног редара су задужени сви ученици.
Забрањено је пушење, паљење отпада и сл.

Нема коментара:

Постави коментар