недеља, 16. септембар 2012.

Историја архитектуре. Врсте грађевинских објеката.


- Шта је била преокупација људи у давној прошлости ?

Човек је највише размишљао како да дође до доброг оруђа за рад, до оружја за лов и риболов и наравно да нађе што боље скровиште  од непријатеља и невремена. Прва скровишта су му биле пећине, а касније је почео да прави склоништа и станишта као што су земунице, сојенице итд. Борба за опстанак и тежња за бољим животом човека је натерала да прави што боље услове за живот. Зато је градитељство једна од најзначајнијих и најстаријх  људских делатности. У нашој Земљи грађевинарство је веома развијено.


та је то стил градње?
Стил градње је начин обликовања града карактеристичан за једну епоху.

-Који су најпознатији стилови градње?
То су: египатски, месопотамски, грчки, римски, барокни, ренесансни, готски, византијски, модерни и др.

та је одлика старих стилова градње?
Одлика сви старих стилова као што су египатски, месопотамски, грчки је у томе што су сви објекти који су били грађени посвећени њиховим боговима јер су веровали у загробни живот.


 пирамиде у Египту


-Које су одлике грчког стила градње?
Одлике грчког стила су: градили су храмове чија је основа стуб и разликујемо 3 врсте стубова као што су дорски (оличење снаге и мушкости), јонски (оличење женствености и лепоте) и коринтски (оличење богатства и раскоши).


 Акропољ у Атини

 дорски стил

 јонски стил
 коринтски стил-Које су одлике римског стила градње?
Римски стил се одликује  великим луковима, стубовима, сводовима  и са много украса.

 Колосеум

 сводови

-Које су одлике готичког стила градње?
Готски стил се одликује преломљеним луковима, потпорним стубовима, лепо декорисаним прозорима, шиљатим и крстастим сводовима.
 Миланска скала

- Које су одлике ренесансног стила градње?
Тај стил се јавио у Италији у 15. веку, архитектура је мање црквена, а више световна.
 Брамантеов Tempietto у Риму


 из палате Медичи

-Које су одлике барокног стила градње?
Барок је стила са китњастим фасадама, обимном декорацијом унутрашњости и спољашњости.
 Версај

-Које су одлике византијског стила?
Византијска архитектура је настала на подручју које се налази на територији Источног римског царства (Византија) и везана је за Цариград.
Ранохришћанска и византијска архитектура Византијске цркве у основи имају облик крста код кога су сви краци једнаке дужине. Простор у средини крста као и сва четири бочна простора пресвојавају се куполама. Груписање полукупола око централне куполе је карактеристично за ову архитектуру. 


 манастир Хиландар
 манастир Грачаница-Које су одлике савремене архитектуре?
Савремена архитектура почиње у 20. веку и одликује се употребом  нових материјала као што су метал, бетон, армирани бетон, изолациони материјали, материјали за облагање итд.

 Капела Notre Dame du Haut u Ronchampu

 музеј  Гугенхајм у Њујорку


-Које су најпознатије грађевине из прошлости?
Од праисторије па на овамо иако је техника била слабо развијена, човек је градио величансвене грађевине, а неке од њих су сачуване и до данашњих времена, а то су: пирамиде из Гизе, Стоунхенч у Шкотској, Колосеум у Риму, Акропољ у Атини, Јупитеров храм у Балбеку, Кинески зид, манастири Студеница,  Раваница, Манасија и многи други.

та је то архитектура?
Архитектура је делатност која се бави пројектовањем и уметничким обликовањем, креирањем грађевиски објеката и простора. Архитекти пројектују зграде, мостове насеља, и градове, унутрашњу опрему станова, пословних зграда и др.

та је грађевинарство?
То је делатност која се уз помоћ техничких средстава бави градњом онога што су архитекти замислили и пројектовали.
Архитектура и грађевинарство чине једну целину.

- Које врсте грађевинских објеката постоје ?
Сви објекти су разврстани у три групе:
-нискоградња- објекти који се налазе на површини земље, а само малим делом изнад и испод њене  површине и ту спадају путеви, мостови, вијадукти, тунели, аеродроми, железничке пруге итд.
 мост на Ади

-хидроградња-објекти који служе за проток или акумулацију воде, а ту спадају бране, луке, вештачка језера и др.
 хидроелектрана Вишеград

-високоградња-објекти чији се главни делови налазе изнад површине земље, а ту спадају сви стамбени објекти, школе, пословне зграде, силоси, индустријске зграде.итд

Нема коментара:

Постави коментар