петак, 28. септембар 2012.

Графичко представљање предмета објекта


-Како треба да су израђени технички цртежи?
На цртежима треба да се налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

            -Како се цртају  цртежи у грађевинарству?
           Цртају се у ортогоналној пројекцији и перспективи.

          -Шта је то ортогонална  пројекција?
Ортогоналне пројекција је пројекција код које се све тачке предмета пројектују нормално тј. под правим углом на једну или више пројекцијских равни па се та пројекција често назива и нормална пројекција.

          - Како се предмет посматра у  ортогоналној пројекцији?
 Предмет се посматра спреда, са бока  и одозго,  и то су нацрт,  бокоцрт, тлоцрт. Једна одређена тачка предмета, која се пројектује на више равни, мора у свим пројекцијама бити на истој хоризонталној, односно верикалној линији. Орогонална пројекција омогућује да се јасно прикажу облик и димензије детаqа. Све ивице и површине предмета паралелне са пројекцијским равнима пројектоваће се у стварној величини или пропрционално примјењеној равни.

-Шта је то перспектива?
Перспектива потиче од латинске  речи prospicere што значи видети или разабрати. Перспектива је гледиште, начин гледања, начин разматрања, схватање. Исти појам  може се тумачити на више начина, зависно од перспективе. Перспектива у оптици означава појаву привидног смањења ликова и предмета сразмерно њиховој удаљености од гледаоца.

Линеарна (геометријска или правилна) перспектива се заснива на природном закону да се удаљавањем од посматрача ликови сразмерно праволинијски (линеарно) смањују – и сви нестају у једној истој тачци – недогледу .
Нема коментара:

Постави коментар