недеља, 16. септембар 2012.

Конструктивни елементи грађевинског објекта. Системи градње у грађевинарству.


-Који су алати који се користе у грађевинарству ?
То су: мешалица за бетон, колица, корито за малтер, либела, висак, зидарски чекић, мистрије, секач крстасти, велики чекић, зидарски чекић, набијач бетона, крамп, лопата итд.


-Какав је то традиционала начин градње?
То је такав начин градње где се целокупна градња изводи на лицу места, тј. на градилишту, копање темеља, зидање, бетонирање, облагање зидова, постављање инсталација водовода, струје, канализације, телефона...Овај  начин је скуп и дуго траје и користи се за породичне зграде и мање објекте. Ово је масивни начин градње-грађење се изводи зидањем. Цело оптерећење носе масивни зидови, који могу бити од опеке, камена, бетонских блокова идр.-Шта подразумева савремени начин градње?
Подразумева планско, брзо, јефтино грађење великих зграда и других објеката. Томе су допринели нови грађевински материјали, армирани бетон, челичне конструкције, стакло, итд. Ради се са скелетним системом и монтажним начином градње. Бетонски скелет прима цело оптерећење објекта и преноси га на темеље. Скелет се израђује од армираног бетона, а потом се зидови зидају или уграђују готови преградни блокови.

 скелетни систем градње

 монтажна градња


-Који су главни делови грађевине за становање?
То су: темељи, зидови, стамбени део, кров, међуспратна конструкција, степениште и ходник. Стамбени део може бити на више слојева или етажа.
Ознаке су П+С или П+1 - приземље и 1 спрат.

-Како се раде темељи?
Раде се тако што се прво ископају ровови па се излије бетон и чека се да се ствдне 28 дана и онда се може кренути са даљим радом.

-Од чега се израђују зидови?
Зидови се раде од цигле, камена и блокова.
 опека
 блок цигла

 блок

 камени блок
-Шта је то међуспратна конструкција?
То је конструкција која одваја спратове.
 ферт гредице

 пиреме за бетонирање плоче-Шта је кров?
Кров је заштитна плоча која покрива зграду, има спољашњу и унутрашњу конструкцију. Кровови могу бити  равни и коси.Коси могу бити једвноводни, двоводни и вишеводни.


-За шта служе степеништа и ходници?
Степеништа повезују спратове тј. делове зграде по вертикали, а ходници повезују просторије у хоризонтали.


-Са којим занимањима раде људи у грађевинарству?
То су архитекте, инжињери грађевине, електротехнике, али  и  занатлије који непосредно изводе радове: зидари, бетонирци, тесари, керамичари, водоинсталатери, електричари итд.

Нема коментара:

Постави коментар